utolsó frissítés: 2015. júl. 15


I. Személyi adatok
Szül.: Dicsőszentmárton, 1979. augusztus 18.
Lakcím: Kolozsvár, 407280
Családi állapot: élettársi kapcsolat
E-mail cím: csabadegi@gmail.com
Honlap: www.psychooncology.ro

II. Tanulmányok

 • 1994 -1997: Református Kollégium, Kolozsvár; Humán-Teológia
 • 1997-2001: Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár; Szociális munka - Szociálpszichopedagógia BA / BSc         
 • 2001-2003: Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár;
 • Szociális munka - Család és gyerekvédelem MA / MSc
 • 2004-2010: Semmelweis Tudományegyetem (SOTE), Budapest;
 • Magatartástudományok Doktori Iskola - Orvosi Pszichológia / Pszichoonkológia PhD

III. Szakvizsgák, szakképesítések

 • 1998-2000: Magyar Családterápiás Egyesület, családi tanácsadó
 • 2008: Román Drogellenes Ügynökség, addiktológiai tanácsadó


IV. Munkahelyek

 • 2001-2006: Sapientia - Erdélyi Magyar Tudományegyetem Műszaki és Humántudományok Kar, Marosvásárhely; egyetemi tanársegéd
 • 2006-tól: Babes-Bolyai Tudományegyetem, Szociológia és Szociális Munka Kar, Kolozsvár; habilitált egyetemi docens


V. Oktatás

 • Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Szociológia és Szociális Munka Kar, Szociális munka tanszék, magyar tagozat; Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar, Kommunikáció és közkapcsolatok szak, magyar tagozat; Pszichológia és Neveléstudományok Kar, Pszichológia szak, magyar és román tagozat

VI. Kurzusok - szemináriumok:

 • Egészségpszichológia
 • Pszichoonkológia
 • Iskolai tanácsadás
 • Szociális munka módszertan - egyénekkel
 • Drog és alkoholprevenció
 • PR és önismeret
 • Szakmai gyakorlat vezetése (POSDRU koordinátor)


VII. Kutatási terület

Témák leírása: pszichoonkológia, daganatos distressz, klinikai szociális munka, életminőség, egészségvédelem, drogmegelőzés és drogpolitika
Tudományos fokozatok: BA / BSc, MA / MSc, PhD

Kutatási programok:

 • 2011.01-től: A Kolozs megyei tanulók alkohol és kábítószer-használata - Kutatás 2011, vezető; Kolozsvári Drogprevenciós, Értékelő és Tanácsadó Központ, Országos Drogellenes Ügynökség (ANA), Babeş - Bolyai „Tudományegyetem, Kolozsvár
 • 2011.01-től: A kábítószerek és az etnobotanikus keverékek használatának elterjedtsége a kolozsvári diákok körében. Kutatási - beavatkozási projekt, vezető; Caritas Tanácsadó és Drogprevenciós Iroda Kolozsvár, Babeş - Bolyai „Tudományegyetem, Kolozsvár
 • 2010.10-től: Balkan Epidemiological Study on Child Abuse and Neglect (BECAN)
 • FP7-Cooperation, résztvevő - terepkutatás koordinátor; Institute of Child Health,  Department of Mental health and Social Welfare, Centre for the Study and Prevention of Child Abuse and Neglect-Greece
 • 2010.06-től: Kutatási és intervenciós projekt a Román Rákellenes Egyesület keretében a pszichoszociális rehabilitációs programban résztvevő daganatos betegek számára, vezető; Román Rákellenes Egyesület - „Közös Sorsok” Csoport, Babeş - Bolyai „Tudományegyetem, Kolozsvár
 • 2009.11-től: A palliatív ellátásban részesülő betegek és hozzátartozóik bio-pszicho-szociális és kommunikációs szükségleteinek longitudinális vizsgálata. Kutatási-bevatakozási modell a hospiceban, vezető; Diakónia Keresztény Alapítvány, Babeş - Bolyai „Tudományegyetem, Kolozsvár
 • 2010.01-2010.08: The PROMISE Project: Promoting Mental Health, Minimising Mental Illness and Integrating through Education, résztvevő; London UK/Middlesex University London, Paris France/Hospital Maison Blanche (Etablissement Public de Sante), Barcelona Spain/IMAS-IMIM (Institut Municipal d’Assistencia Sanitaria), Aarhus Denmark/Central Denmark Region, Aarhus University Hospital Risskov, Koper Slovenia/University of Primorska, Budapest Hungary /Hungarian Institute of Occupational Health (OMFI), Halesworth UK/SKYLARK Project Consultants Ltd., Ljubljana Slovenia/University of Ljubljana
 • 2007.10-2010.12: Az iskolai teljesítmény szociális diagnózisa és a tényalapú beavatkozás lehetőségei (School Success Profile), résztvevő; Babeş - Bolyai „Tudományegyetem, Kolozsvár, Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Program (PNCDI II)
 • 2007.10-2010.12: Súlyos pszichiátriai zavarokban szenvedő felnőtt személyek esélyerősítése a társas integráció és a munkaerőpiacon való részvétel által (Accesegal), résztvevő; Babeş - Bolyai „Tudományegyetem, Kolozsvár, Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Program (PNCDI II)
 • 2007.05-2008.10: A kábítószerfogyasztás és a függőségveszély pszicho-szociális vonatkozásai a kolozsvári egyetemi hallgatók körében: életminőség és mentális egészség, vezető; Kolozsvári Drogprevenciós, Értékelő és Tanácsadó Központ, Országos Drogellenes Ügynökség (ANA), Babeş - Bolyai „Tudományegyetem, Kolozsvár
 • 2004.10-2007.09: A nagy népegészségügyi jelentőségű megbetegedések bio-pszicho-szociális rizikófaktorai és az egészségfejlesztés lehetőségei, résztvevő; Semmelweis Tudományegyetem (SOTE), Budapest, Oktatási Minisztérium Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Program
 • 2004.09-2007.06: A rákbetegség pszicho-szociális vetületeinek vizsgálata Erdélyben, vezető; Semmelweis Tudományegyetem (SOTE), Budapest
 • 2005.10-2006.07: Életmód és pszichoszociális kockázati tényezők vizsgálata az erdélyi felnőtt lakosság daganatos megbetegedésében, vezető; Sapientia - EMTE, Marosvásárhely, Kutatási Programok Intézete
 • 2003.03-2003.09: A drog-prevenció helyzete és lehetőségei Erdélyben, résztvevő
 • 2003.11-2004.09: Sapientia - EMTE, Marosvásárhely, Kutatási Programok Intézete
 • 2002.11-2003.09: Az újszülött-, csecsemő-, kisded- és gyermekkori pajzsmirigy-elégtelenség korai felismerése, kezelése, endokrinológiai és pszichológiai követése Maros megye területén, résztvevő; Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, Marosvásárhely, Kutatási Programok Intézete
 • 2002.05-2002.12: A rákbetegség pszichoszociális etiológiája Erdélyben, vezető
 • 2004.07-2004.12: Illyés Közalapítvány
 • 2001.08-2002.08: Az erdélyi középiskolások drogfogyasztási szokásai és egészségmegőrző magatartása, résztvevő; Sapientia - EMTE, Marosvásárhely, Kutatási Programok Intézete
 • 2001.01-2001.06: Megküzdés a rákdiagnózissal az egyén és a kórházi ápolók szintjén, vezető; „Babeş - Bolyai „Tudományegyetem, Kolozsvár


VIII. Publikációk és előadások


Lektorált, peer reviewed, in extenso közlemények száma: 66; első szerzős: 37, társszerzős 29
Nemzetközileg elismert kiadónál közölt szakkönyv fejezet: első szerzős - 2
Országos jelentőségű kiadónál közölt szakkönyv: első szerzős - 2
Nemzetközileg elismert szakfolyóiratban közölt szaktanulmány, szakcikk: 4; első szerzős: 2, társszerzős 2
Szakfolyóiratban közölt szaktanulmány, szakcikk: 34; első szerzős: 18, társszerzős 16
Nemzetközileg elismert konferenciakötetben közölt szaktanulmány, szakcikk: 2; első szerzős: 1, társszerzős 1
Konferenciakötetben közölt szaktanulmány, szakcikk: 10; első szerzős: 7, társszerzős 3
Gyűjteményes kötetben közölt szaktanulmány, szakcikk: társszerzős - 4
Idézhető kivonatok száma: 8; első szerzős: 5, társszerzős 3
Szakmai előadások száma: 72; első szerzős: 37, társszerzős 29
Előadások száma hazai rendezvényeken: 61; első szerzős 53, társszerzős 15
Előadások száma nemzetközi rendezvényeken: 11; első szerzős 7, társszerzős 19
Kumulatív impakt faktor: 5,502 / 11,57 kivonatokkal együtt

IX. Díjak, ösztöndíjak

 • 2004-2007: Agora - Márton Áron Szakkollégium - Oktatási Minisztérium doktori ösztöndíj 2010: Babeş - Bolyai Tudományegyetem kutatói díja   
 • 2010: Országos Felsőoktatási Tudományos és Kutatási Tanács publikációs díja    
 • 2007: Babeş - Bolyai Tudományegyetem publikációs díja   


X. Szakmai társasági tagságok

 • 2011-től: Magyar Pszichiátriai Társaság, Budapest, tag   
 • 2011-től: Szociális Munkások Kollégiuma, Bukarest, tag    
 • 2010-től: Central and Eastern European Society of Behavioral Medicine, Budapest, elnökségi tag    
 • 2010-től: Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, külső tag    
 • 2010-től: Szociális Munka Iskolák Szövetsége, Bukarest, tag    
 • 2004-től: Magyar Pszichoonkológiai Társaság, Pécs, tag    
 • 2004-től: Magyar Családterápiás Egyesület, Budapest, tag    
 • 2003-tól: Social Sans Frontiéres, Strassburg, tag    
 • 2003-tól: Benone Alapítvány, Marosvásárhely, tag; tiszteletbeli elnök 2005-től
 • 2002-től: Bolyai Társaság, Kolozsvár, tag   


XI. Nyelvismeret

 • Felsőfokú: angol, román
 • Alapfokú: német

XII. Egyéb készségek: SPSS, AMOS, MAXQDA, MS Office, PREZI, AtlasTi